Ocena sieci reklamowych działających na polskim rynku z punktu widzenia wydawcy.

Polskie sieci reklamowe często działają w oparciu o podobne schematy i rozwiązania większość z nich działa w dziedzinie zwykłej reklamy, która to nie jest najskuteczniejszą metodą promocji produktów. Większość systemów reklamowych kategoryzuje reklamy oraz strony, przez co często reklama nie jest wyświetlana użytkownikom, którzy mogliby być nią zainteresowani. W celu zbadania polskiego rynku reklamowego utworzone zostało ponad 20 kont, które to umożliwiły przetestowanie działania oraz skuteczności poszczególnych pośredników reklamowych. Każdy system został oceniony pod względem przyjazności użytkownikowi, optymalizacji dobierania reklam oraz potencjalnych zarobków. Testy jednostek reklamowych dokonywane były na kilku stronach internetowych. Należy zaznaczyć, że strony te są stronami wielotematycznymi, dlatego też tylko najlepsze serwisy reklamowe były w stanie poradzić sobie z dobraniem odpowiedniej reklamy do poszczególnych podstron.
Wybrane systemu reklamowe podzielone zostały na trzy grupy tj. reklama ogólna, reklama kontekstowa oraz systemy afiliacyjne. Podział ten został dokonany na podstawie schematu działania poszczególnych systemów oraz modelu rozliczeń. W przypadku zwykłej reklamy oraz reklamy kontekstowej głównym czynnikiem odróżniającym je od siebie był sposób dobierania reklam. W każdym z przypadków reklamy dobierane są na diametralnie różne sposoby. W przypadku systemów reklamy kontekstowej reklama zostaje automatycznie dobrana do każdej podstrony naszego serwisu. Zwykłe systemy reklamowe wyświetlają reklamy na podstawie z góry ustalonych kategorii. A systemy afiliacyjne wymagają dobrania reklam przez użytkownika. Jednak sposób dobierania reklam nie jest jedynym czynnikiem wyróżniającym poszczególne systemy. Kolejną istotną cechą jest sposób, w który rozliczany jest wydawca. Ogólne systemy reklamowe oraz systemy reklamy kontekstowej stosują model rozliczeń za kliknięcie, gdzie systemy afiliacyjne wykorzystują model rozliczeń za sprzedaż lub akcję. Należy podkreślić, że tylko część z testowanych systemów przeszła wstępną eliminację i została wzięta pod uwagę w dalszej fazie testów. Podstawowymi elementami wykluczającymi systemy reklamowe, była zbyt inwazyjna forma wyświetlanej reklamy lub brak jakichkolwiek reklam oferowanych przez system czy też nieprzyjazny model działania.