Geneza bilbordów reklamowych

Billboardy są jednym z najczęściej stosowanych odmian reklamy zewnętrznej. Krótko mówiąc, są to wielkoformatowe wydruki reklamowe, które muszą być przygotowane do ekspozycji na słońce i czynniki atmosferyczne, takie jak woda czy wiatr.

Chociaż bilbordy reklamowe mogą być kłopotliwe i mają swoich przeciwników, przy odpowiedniej kreatywności mogą być bardzo widoczne, a nie natrętne czy nachalne. Wpływ wizualny, jaki wywierają billboardy, jest ogromny i o wiele ważniejszy, niż wiele osób zdaje sobie sprawę. Podczas gdy reklama w niektórych mediach jest w zaniku, reklama zewnętrzna wciąż się rozwija, a w Polsce udaje jej się utrzymać.

Geneza bilbordów reklamowych

Od czasów faraonów kupcy rzeźbili kamienie wzdłuż dróg, aby promować swoje produkty. W Pompejach i Rzymie, znacznie później w historii, malowane były malowidła ścienne w celu sprzedaży. Dzięki rozwojowi papieru i jego dużej elastyczności, reklamy mogły być przenoszone i umieszczane niemal wszędzie, gdzie tylko było to pożądane.

Prasa drukarska w XV wieku przyniosła plakaty reklamowe. Obrazy na plakatach wynikały z faktu, że ludność nie umiała czytać i dlatego wiadomości były przekazywane dzięki skojarzeniu idei z obrazami, które reprezentowały firmę. Bardzo ważne było, aby przekaz był jasny i zwięzły, w ten sposób, za pomocą prostego przeciągnięcia wzrokiem po fasadach, można było dowiedzieć się, czym zajmują się poszczególne sklepy lub co sprzedają poszczególne firmy.

Na przestrzeni wieków przekazy pisemne zyskiwały na znaczeniu i stawały się coraz bardziej obecne w spektrum reklamowym. Plakaty dotyczące wielkich wydarzeń, koncertów muzycznych i teatralnych zawładnęły ulicami, aby przyciągnąć masy i zapełnić miejsca.

Sztuka wizualna w pamfletach i propagandzie zaczęła zyskiwać coraz większą siłę aż do XX wieku. Wraz z nadejściem wojen światowych, a dokładniej z II wojną światową, reklama i marketing osiągnęły swój szczyt, zalewając ulice kolorem i atrakcyjnymi rysunkami, aby przyciągnąć dużą liczbę ludzi do swoich szeregów.

Po wojnie niesamowity postęp technologiczny, który nastąpił wraz z globalnym ożywieniem gospodarczym, pozwolił na rozwój znacznie bardziej wizualnych plakatów, takich jak imponujące ruchome plakaty wykonane przez Douglasa Leigh w Nowym Jorku. Po latach w miastach na całym świecie zaczęto instalować billboardy z ekranami, dzięki którym można było odtwarzać reklamy. W XXI wieku, dzięki postępowi technologicznemu, reklama jest jednym z najbardziej cenionych narzędzi wpływania na społeczeństwo. Marketing w Internecie jest jednym z wykładników reklamy w tej epoce, ale nie jedynym.